Kategori: FOR YOU

FOR YOU është një kategori e cila do të promovojë gjithë talentet e reja, të gjithë ju që keni diçka për të ndarë me ndjekësit e MEDIA•ALBANIA mund të na kontaktoni nëpërmjet rrjeteve tona sociale ose me email dhe ne do të publikojmë materialet, artikujt, videot tuaja në këtë rubrikë.